Mleczna olimpiada „MLEKO Ma MOC”

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału  w  konkursie Mleczna olimpiada „Mleko ma Moc”.  Uczestnikami Konkursu mogą być osoby ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich, które spełnią następujące warunki: 

 

1. Zgłoszą się co najmniej raz do udziału w biegu podczas organizowanych wydarzeń:

  •  w Mońkach 14.04.2019 - Międzynarodowe Wiosenne Biegi Uliczne,
  •  w Grajewie 11.05.2019 - XXI Bieg Wilka,
  •  w Suwałkach 6.07.2019 - RESO Suwałki 10,5 Miejskie Święto Biegania,
  •  w Białymstoku 21.09.2019 - 9. Białystok Biega - Homeschool Run.

2. Przygotują pracę plastyczną wykonaną dowolną techniką, pod hasłem „Mleko ma moc!”, w której mleko i produkty mleczne będą odgrywać główną rolę i dostarczą ją  w dniu zawodów do namiotu oznaczonego „Polska Izba Mleka”. Praca powinna być podpisana imieniem i nazwiskiem oraz należy podać wiek i klasę dziecka. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę.

3. Prace na Konkurs muszą być pracami własnymi ich autorów, nigdzie wcześniej niepublikowanymi oraz nie prezentowanymi na innych Konkursach i wolnymi od roszczeń innych osób.
4. W dniu zawodów odpowiedzą na 10 pytań dotyczących mleka i produktów mlecznych.

5. Wyniki Konkursu ze wszystkich miast zostaną podsumowane w Białymstoku, 21 września 2019 r. Miasto, które zdobędzie największą ilość punktów otrzyma Mleczny puchar.

6. Udział w Konkursie jest bezpłatny.

Program został sfinansowany z Funduszu Promocji Mleka.

Więcej informacji:  http://superbiegacz.pl/aktualnosci/mleczna-olimpiada/