Czeka nas kulturalna jesień - Inicjatywy kulturalne mieszkańców

13 lipca w Centrum Tradycji Mleczarstwa - Muzeum Mleka w Grajewie odbyło się spotkanie podsumowujące połączone z wyborem i prezentacją zgłoszonych przez mieszkańców inicjatyw w projekcie „Bądź(MY) (cool)turalni”, realizowanego przez Grajewskie Centrum Kultury w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2020 finansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury.

 

W wyniku otwartego naboru zostało zgłoszonych 6 inicjatyw. Dwie z inicjatyw zostały zgłoszone przez grupy formalne, zaś cztery przez grupy nieformalne. Zgłoszonymi inicjatywami były:

nr 1 – „Zatańczmy razem”
nr 2 – „Urodziny Grajewa w jesiennej odsłonie”
nr 3 – „Z aparatem na rowerze- malownicze zakątki regionu”
nr 4 – „Cyknij fotkę”
nr 5 – „Historie z dna szuflady”
nr 6 – „Grajewskie pory roku”

Zgłoszone inicjatywy są odpowiedzią na wnioski zawarte w opracowanej wcześniej „Diagnozie potencjału kulturotwórczego mieszkańców” i dotyczą zagadnień, które były nieco mniej obecne w dotychczasowej ofercie kulturalnej miasta, a w organizację których chcą się aktywnie też włączyć mieszkańcy naszego miasta. Dotyczą różnych sfer kulturalnych m.in. tańca, fotografii, dziedzictwa historyczno-kulturowego, czy archiwistyki społecznej oraz są kierowane do różnych grup odbiorców poczynając od najmłodszych dzieci, a kończąc na mieszkańcach w wieku senioralnym.

Podczas spotkania wszyscy wnioskodawcy opowiedzieli zebranym o swoich zaplanowanych inicjatywach. Następnie odbyło się głosowanie, a na końcowe wyniki złożyła się ocena z głosowania wnioskodawców, osób obecnych na spotkaniu oraz jury powołanego przez dyrektora GCK. Ponieważ wszystkie zgłoszone inicjatywy były niezwykle interesujące, to jak się okazało, wybór nie był łatwy.

Po podsumowaniu wyników na podium znalazły się następujące inicjatywy:

I miejsce – inicjatywa nr 2 – „Urodziny Grajewa w jesiennej odsłonie”
II miejsce – inicjatywa nr 4 – „Cyknij fotkę”
III miejsce – inicjatywa nr 1 – „Zatańczmy razem”

W wyniku konsultacji z obecnym na spotkaniu animatorem z ramienia Narodowego Centrum Kultury, Polą Rożek zdecydowaliśmy jednak, że wszystkie zgłoszone inicjatywy są ciekawe i warte zrealizowania. Mamy nadzieję, że nasze zdanie podzieli Narodowe Centrum Kultury, co wraz z dodatkowymi środkami finansowymi Grajewskiego Centrum Kultury umożliwi ich realizację w pełnym, zaplanowanym zakresie. Dziękujemy wszystkim wnioskodawcom, przed którymi już wkrótce etap realizacji zgłoszonych inicjatyw. Mamy również nadzieję, że zachęci to naszych mieszkańców do dalszej współpracy z nami i wspólnego tworzenia oferty kulturalnej Grajewa. Działamy.

Wygląda na to, że czeka nas interesująca i owocna „kulturalna jesień”.