7 II – obchodzimy rocznicę uchwalenia pierwszej uchwały nt. polskich barw narodowych

Władcy używali chorągwi od średniowiecza, ale miały różne symbole i były prywatnymi symbolami. Pod koniec XIII w. pojawiła chorągiew z białym orłem. Biel z połączeniu z czerwienią pojawiły się jako symbole 3 maja 1792r. Wówczas kobiety w celu uczczenia rocznicy uchwalenia Konstytucji szły z przewieszonymi białymi szarfami przez czerwone suknie.

 

Podczas powstania listopadowego 7 lutego 1831r., na posiedzeniu Izby Poselskiej Królestwa Polskiego, przyjęto uchwałę o kokardzie narodowej, noszonej przez wojsko. Brzmiała ona następująco: Izba senatorska i poselska po wysłuchaniu wniosków Komisji Sejmowych, zważywszy potrzebę nadania jednostajnej oznaki, pod którą winni łączyć się wszyscy Polacy, postanowiły i stanowią: Artykuł 1. Kokardę narodową stanowić będą kolory herbu Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego, to jest kolor biały z czerwonym. Artykuł 2. Wszyscy Polacy a mianowicie Wojsko Polskie te kolory nosić mają w miejscu, gdzie takowe oznaki dotąd noszonymi były. Była to pierwsza regulacja prawna dotycząca polskich bar narodowych. Wywodzą się one od herbu państwa. Biel wywodzi się on białego orła i białej litewskiej Pogoni. Symbolizowała dobro i czystość dążeń narodu polskiego, a także lojalność, pokorę i szlachetność. Natomiast czerwień – pochodziła od pola tarczy herbowej i symbolizowała dostojność i majestat władców polskich, a także miłość, dzielność, żarliwość i poświęcenie.

 

Za symbol państwowy flaga biało-czerwona została uznana mocą ustawy z dnia 1 sierpnia 1919r. o godłach i barwach Rzeczypospolitej Polskiej. Zmianie ulegały odcienie koloru czerwonego. Do 1927r. obowiązywał karmazyn. Mocą rozporządzenia Prezydenta RP z 13 XII 1927r. zmieniono go na cynober. Ustawa z dnia 31 stycznia 1980r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych pojawił się inny odcień – amarant.

 

Oficjalnymi barwami RP są dziś kolory biały i czerwony, ułożone w dwóch poziomych, równoległych pasach tej samej szerokości. Górny biały, dolny czerwony. Proporcje: 8 (podstawa) – 5 (wysokość). Obecnie każdy ma prawo używać barw RP, w szczególności w celu podkreślenia znaczenia uroczystości, świąt lub innych wydarzeń, pod warunkiem zachowania odpowiednich czci i szacunku. Choć nie ma zakazów, nie wolno  umieszczać napisów, np. z nazwami miejscowości, na biało-czerwonych flagach. Kodeks Karny zawiera przepisy dotyczące ochrony symboli narodowych. Za publiczne znieważenie, uszkodzenie lub usunięcie flagi czy godła grozi grzywna, kara ograniczenia albo pozbawienia wolności.

 

Poniżej zdjęcia, m. in. eksponatów z Grajewskiej Izby Historycznej z polskimi barwami narodowymi.