21 II Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

21 lutego obchodzimy Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego, który zwraca uwagę na potrzebę dbałości o język ojczysty, którym posługujemy się na co dzień, na jego piękno i różnorodność. 

Język polski uchodzi za jeden z najtrudniejszych do nauki języków świata! Chrońmy i dbajmy o nasz wielki skarb!

Na całym świecie językiem polskim posługuje się na co dzień ok. 45 mln ludzi, z tego 38 mln mieszka w Polsce. Co roku języka polskiego jako obcego uczy się ok. 10 tys. osób z tego 1/3 studiuje go na uniwersytetach i szkołach językowych w Polsce.

Najstarsze zachowane pełne zdanie zapisane po polsku brzmi „Daj, ać ja pobruszę, a ty poczywaj” z 1270 roku.

Ciekawostką jest fakt, że obcokrajowcy ucząc się naszego języka ojczystego odnajdują swojsko brzmiące  dla nich słowa, np. jarmark (Niemcy), pomidor (Włochy), bilet (Francja), etc.