Konkurs „Mleczne projektowanie”

Muzeum Mleka w Grajewie, Oddział Grajewskiego Centrum Kultury serdecznie zaprasza dzieci z grup i oddziałów przedszkolnych funkcjonujących w Przedszkolach oraz Szkołach Podstawowych z terenu powiatu grajewskiego (4-6 lat) oraz uczniów klas I-III szkół podstawowych z terenu powiatu grajewskiego do udziału w konkursie „Mleczne projektowanie”.

Każdy z uczestników będzie miał za zadanie zaprojektować swój karton na mleko przy wykorzystaniu dołączonego schematu w załączniku, a następnie wycięciu i sklejeniu go w formę przestrzenną 3D.

Prace należy dostarczyć w terminie 16-30.09.2022 r. (w godz. funkcjonowania) Muzeum Mleka w Grajewie (ul. Konstytucji 3 Maja 36, 19-200 Grajewo).

Zapraszamy!