Szkolenie WOAK

5 kwietnia w Muzeum Mleka odbyło się szkolenie dla lokalnych animatorów, pracowników domów kultury, bibliotek oraz organizacji pozarządowych z terenu powiatu grajewskiego, które prowadził Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury z Białegostoku.

Warsztaty miały na celu zaprezentowanie możliwości  skorzystania z pozyskania grantów na realizację projektów w zakresie  kultury. Organizatorzy przedstawili  uczestnikom takie tematy jak: Podlaski Pomost Kultury, Pomost Dla Niepodległej, VIII Ogólnopolska Giełda Projektów oraz Digitalizacja. Wszystkie wyżej wymienione działania, mają na celu  ożywienie życia kulturalnego Podlasia oraz  zaangażowanie mieszkańców w ochronę dóbr jego dziedzictwa.