Nowe zasady udziału w wydarzeniach GCK związane z epidemią COVID obowiązujące od 15 grudnia 2021 r.

Ze względu na bezpieczeństwo Uczestników wydarzeń oraz Pracowników Grajewskiego Centrum Kultury, ustalamy szczególne zasady udziału w wydarzeniach, odbywających się w zamkniętych pomieszczeniach GCK w szczególności: seansach filmowych, koncertach, spektaklach, spotkaniach i warsztatach. Poniższe zasady obowiązują od dnia 15 grudnia 2021 r. do odwołania.

Informacje ogólne

Informujemy, że zgodnie z decyzją Rządu RP od 15 grudnia 2021 r. limit miejsc na wydarzeniach GCK wynosi 30%. Limity nie dotyczą osób zaszczepionych, ozdrowieńców i osób posiadających aktualny negatywny wynik testu na obecność wirusa. W związku z powyższym, w trakcie dokonywania rezerwacji/kupna wejściówek/biletów możemy zapytać Ciebie o status zaszczepienia osób, które będą posługiwać się tymi wejściówkami/biletami.

Obowiązki osoby posługującej się biletem dla osoby zaszczepionej?

Osoba posługująca się biletem/wejściówką dla osoby zaszczepionej, jest zobowiązana przed wstępem na wydarzenie okazać zaświadczenie o zaszczepieniu, ozdrowieniu lub negatywnym wyniku testu w formie papierowej lub QR.

Okazanie powyższych dokumentów jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w wydarzeniu.

W sytuacji, kiedy osoba posługująca się biletem/wejściówką dla takiej osoby nie okaże jednego z powyższych dokumentów dotyczącego jej osoby, nie będzie mogła uczestniczyć w wydarzeniu. W takim wypadku Klient, który dokonał kupna biletu nie będzie miał prawa do żądania zwrotu środków za niewykorzystany bilet, a GCK zwolniony jest z jakiejkolwiek odpowiedzialności z tego tytułu.

Sprawdzane dane nie będą przez Grajewskie Centrum Kultury utrwalane, przechowywane ani przetwarzane w jakikolwiek sposób.